+48 500 513 749 biuro@interpel.pl
Slider - Paweł Chrypliwy Interpel, Sprzedaż wysyłkowa łóżek sosnowych materacy i szuflad. Producent łóżek sosnowych Warszawa, Producent łóżek sosnowych Poznań, Producent łóżek sosnowych Gdańsk, Producent łóżek sosnowych Szczecin.

Szybka dostawa

Zapewniamy terminowość dostawy

Gwarancja jakości

100% zadowolonych klientów

Łóżka sosnowe

Producent mebli sosnowych do Twojej sypialni

Interpel - Paweł Chrypliwy Interpel, Sprzedaż wysyłkowa łóżek sosnowych materacy i szuflad. Producent łóżek sosnowych Warszawa, Producent łóżek sosnowych Poznań, Producent łóżek sosnowych Gdańsk, Producent łóżek sosnowych Szczecin.

Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

(Polityka ochrony danych osobowych)

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest „INTERPEL Paweł Chrypliwy”, z siedzibą Dominikowice 254, 38-303 Kobylanka (dalej „Administrator”).
 2. Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
 3. Dane przetwarzane są  w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży Produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wysokim poziomie.
 6. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.  Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych
 9. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia każdej zgody z osobna w dowolnym momencie.
 10. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 11. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,  Administrator danych może stosować  „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści podejmowane są automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, data urodzenia, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Z przyznanej korzyści można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu, lub z niej zrezygnować. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.
 12. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora należy kontaktować się na powyższy adres lub na skrzynkę poczty elektronicznej biuro@interpel.pl , również w celu skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych.
 13. Pliki cookies. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem  oraz przepisami prawa.

 

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

 

 

WARUNKI ZAMAWIANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1.Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie sklepu, drogą mailową lub telefonicznie.

2. Warunkiem niezbędnym do potwierdzenia zamówienia jest podanie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres oraz nr telefonu). Kupujący zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zamówienia (produkt, model, szerokość, kolor)

6. Klient ma prawo – zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu. W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych produktów. Towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie bądź opakowanie zastępcze o takich samych parametrach.

W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący.

Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania, być uszkodzony. Zwrotowi nie podlegają: przedmioty wykonane na specjalne zamówienie Klienta .

7. Pieniądze za zwrócony produkt klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

8. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat artykułów w ofercie sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

9. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r. poz. 833.)  Paweł Chrypliwy Interpel chroni dane osobowe Klientów uzyskane w trakcie działalności Sklepu. Składając zamówienie, klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne i każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

11. Sklep zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe Klientów traktowane są jako informacje poufne bez dostępu do nich osób trzecich i służą wyłącznie do komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem.

 

WARUNKI REKLAMACJI

 

 1. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
 2. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu (faktura VAT, paragon)
 3. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie bądź opakowanie zastępcze o takich samych parametrach.W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący.Prosimy dołączyć kopię dokumentu zakupu wraz z opisem problemu, a następnie odesłać na adres firmy.
 4. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 21 dni od daty dostarczenia towaru lub zdjęć wadliwych elementów produktu.
 5. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszej firmie produkty lub zwrócimy pieniądze za zakupiony towar.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 7. Oceny zasadności reklamacji dokonuje producent.
 8. W przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie wynika z niewłaściwego użytkowania towaru, lub innych przyczyn niezawinionych przez producenta, Kupujący zobowiązany jest pokryć koszt odesłania towaru z powrotem pod swój adres. Jeśli Kupujący wykaże chęć naprawy towaru przez producenta i jeśli będzie to możliwe od strony technicznej, zostanie to wykonane na odrębne zlecenie Kupującego i za odrębną opłatą.
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.
 10. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Zamawiającego (np.kolory, odcienie itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.